Naši proizvodi

Roba široke potrošnje

Na tržištu robe široke potrošnje u Srbiji, Alca trgovina predstavlja važnog distributera. Distribucija robe široke potrošnje je naša osnovna delatnost. Našim partnerima možemo da ponudimo kompletnu uslugu - od uvoza i carinjenja robe, preko skladištenja, marketinških aktivnosti, do prodaje i isporuke.

Naši partneri u poslovima distribucije su velike međunarodne i domaće kompanije. Njihovo dugogodišnje partnerstvo sa nama, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću, resursima i znanjem iz godine u godinu donosi uspeh i rast. Za prodajne programe koje distribuiramo, cilj je dostupnost robe finalnim potrošačima u svakom trenutku i na svakom mestu.

FMCG divizija ima visoko razvijeni know-how iz područja upravljanja ključnim kupcima, upravljanja kategorijama proizvoda i trade marketinga, koji se kontinuirano unapređuje i usklađuje sa trendovima na tržištu.